Pages

Sunday, December 12, 2010

HIJRAH

A..Makna Hijrah

Makna hijrah secara bahasa : berpindah dari suatu keadaan/tempat kepada keadaan/tempat yang lain.
Para rasul melakukan hijrah : nabi adam hijrah dari surge ke dunia, nabi nuh hijrah dari masyarakat yang kafir kepada masyarakat beriman, nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia, ke Mesir, ke Palestina, dan Makkah, nabi Yusuf hijrah dari keluarga yang hasad ke Mesir, nabi Isa hijrah dari Palestina, ke Mesir; nabi Musa hijrah dari Mesir ke bumi Palestina, nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah.

Dalam Al Quran makna hijrah bermakna :
1.meninggalkan perbuatan yang buruk :
“ dan perbuatan yang buruk, maka hijrahlah, tinggalkanlah ( Surah al Muddasir/73 : 5)
2.menjauhkan diri dari orang yang musyrik :
“ Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka (orang musyrik) ucapkan dan jauhilah merka (hijrah) dengan cara yang baik “ ( Surah al Muzammil/73 : 10 )
3.berpindah kepada perintah Tuhan :
“ Dan berkata (nabi Ibrahim ) : Sesungguhnya aku berpindah kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku “ ( Surah al ankabut/29 : 26 ).
4.hijrah pada jalan Allah :
“ Mereka (orang munafiq/kafir ) ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Maka janganlah kamu jadikan mereka sebagai pemimpinmu sehingga mereka berhijrah kepada jalan Allah “ ( Surah an Nisa/4 : 89 )

Hijrah dalam hadis nabi :
Hadiis hijrah:

1.Seorang sahabat Amrul Qais hijrah ke madinah disebabkan seorang perempuan, sehingga menjadi pembicaraan sahabat; mendengar itu rasulullah saw bersabda “ Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya; dan setiap orang akan mendapat sesuai dengan niat perbuatannya. Sesiapa yang berhijrah dengan kepada Allah dan rasulNya, maka dia akan mendapatkan Allah dan rasulNya; dan sesiapa yang berhijrah untuk mencari seorang perempuan atau dunia maka dia akan mendapatkan perempuan atau dunia sebagaimana yang diniatkannya “ ( hadis sahih riwayat Bukhari Muslim).

2. Suatu hari seorang Arab datang dari negeri Syam bertanya kepada Rasulullah bertanya : Ya Rasulullah, apakah itu islam? Nabi menjawab : islam adalah engkau menyerahkan diri kepada Allah dan rasulnya dan engkau memberikan jaminan keselamatan kepada orang lain dengan lidahmu dan tanganmu. Arab itu bertanya lagi : Apakah yang terbaik daripada Islam? Nabi menjawab : Iman. Orang itu bertanya lagi : Apakah itu iman? Nabi menjawab : Engkau beriman kepada Allah dan rasulNya, dan kitab-kitabNya, dan malaikatnya, dan hari kemudian dan qadha (ketentuan) baik atau buruk itu daripada Allah. Orang Arab badui itu bertanya lagi : Apakah yang terbaik daripada iman? Nabi menjawab : Hijrah. Dia bertanya lagi : Apakah itu hijrah? Nabi menjawab : engkau meninggalkan segala kejahatan dan keburukan. Orang arab bertanya lagi : apakah hijrah yang terbaik? Nabi menjawab : Jihad. Orang itu bertanya lagi : Apakah jihad? Nabi menjawab : Engkau berusaha untuk menghadapi segala kekufuran “.
( Kitab al Iman, Ibnu taimiyah )

Hijrah dalam kehidupan nabi/sahabat :
1. Hijrah sahabat nabi ke negeri Habsyah tahun kelima kenabian.
2. Hijrah nabi ke Thaif
3. Hijrah nabi/sahabat ke Madinah.B.Pelaksanaan hijrah.

1.Persiapan hijrah :

a. Perjanjian Aqabah I antara 12 muslim madinah dengan rasululah pada musim haji 11 kenabian
dan perjanjian Aqabah II antara 70 muslim madinah untuk membela Islam pada musim haji tahun 12
b. Pengiriman sahabat nabi mus'ab dan ummu maktum pada tahun kesebelas kenabian ke madinah untuk mengajar islam kepada masyarakat muslim madinah.
c. Hijrah sahabat pada awal tahun ketiga belas kenabian.
d. Nabi berdoa untuk dapat tempat yang lebih baik ( Surah al isra/ 17 :80 )
e. Perintah hijrah setelah ada keputusan pertemuan seluruh kelompok kafir Makkah di darunnadwah untuk membunuh nabi dengan cara setiap kabilah mengirimkan seorang pembunuh, sehingga mereka utusan kabilah itu secara bersama akan membunuh nabi ( Surah al anfal : 30).

2. Merancang Hijrah : Setelah mendapat perintah hijrah, nabi di siang hari segera berangkat ke rumah Abubakar untuk merancang perjalanan hijrah :

a. Menyediankan kenderaan 2 ekor unta
b. Mengambil jalan yang tidak biasa dilalui ( menuju Madinah melalui arah ke Jeddah )
c. Menyewa Abdullah ibn Uraiqith sebagai penunjuk jalan.
d. Merancang waktu berjalan : berangkat malam dan dipagi hari sembunyi.
e. Memberi tugas kepada Aisyah untuk memasak makanan, Asma binti Abubakar sebagai pengantar makanan ke gua, dan Abdullah bin Abubakar setiap malam akan datang ke gua memberikan informasi perkembangan Makkah, dan kembali ke Makkah sebelum subuh. Amir bin Furaihah hamba sahaya Abubakar ditugaskan untuk mengembalakan kambing Abubakar di sekitar gua berangkat pagi dan pulang di sore hari.
f. Setelah keadaan aman dari kejaran musuh, baru berangkat ke madinah melalui jalan Jeddah.

Pelaksanaan hijrah.

1.Waktu :senin,1 rabiul awal thn.13/ 24 september 622
2.Tatkala pengepungan rumah nabi di malam hari, Ali disuruh tidur diatas katil nabi dengan selimut nabi.
3. Nabi keluar tengah malam hari dari pintu belakang, membaca doa, menuju rumah Abubakar.
4.Di pagi hari nabi bersembunyi di gua 3 malam dan menyuruh penunjuk jalan membawa unta ke rumahnya untuk diberi makan, dan nanti baru kembali lagi jika ada arahan.
5.Setelah berjalan, sembunyi, baru berserah diri dan tawakkal ( Surah at taubah:40).
6. Asma mengantar makanan ke gua di pagi hari, kambing dibawa ke dekat gua sehingga jejak langkah kambing menghapuskan jejak langkah kaki asma, disiang hari susu kambing diperah untuk nabi, di petang hari kambing kembali, sehingga jejak langkah kaki asma kembali ke Makkah terhapus dengan jejak langkah kaki kambing pulang ke makah; dimalam hari Abdullah datang ke gua memberikan informasi tentang perkembangan Makkah kepada nabi dan Abubakar, dan dia pulang ke makkah sebelum subuh, jejak langkah kaki besok pagi terhapus lagi dengan jejak langkah kaki kambing.
6.Pertolongan Allah dengan labah-labah, dan burung sehingga sewaktu orang kafir datang ke gua mereka yakin bahwa tidak ada orang di dalam gua disebabkan adanya lebah dan burung.
7.Setelah aman dari kejaran musuh, nabi menyuruh Abdullah bin Abubakar untuk memanggil kembali Abdullah bin Uraiqith membawa Rasul menuju Madinah.
8.Musuh berusaha mencari nabi dengan mengadakan perlombaan siapa yang dapat mengejar nabi diberi hadiah seratus ekor unta. Ssuraqah bin naufal segera mengejar dan dapat mengesan kedudukan nabi di tepi pantai , tetapi sewaktu Suraqah akan membunuh nabi dengan pedangnya, Allah memelihara nabi dengan cara kuda suraqah masuk ke dalam pasir, sehingga membuat Suraqah gagal untuk membunuh nabi. Hal itu terjadi sampai ketiga kali, akhirnya Suraqah meminta tolong kepada nabi dan berjanji tidak akan mengejar lagi, dan dia segera kembali ke makkah.

9. Hari kedelapan nabi sampai di Quba (dekat madinah ). Disana sudah ada orang islam maka nabi membina Masjid sebagai masjid pertama dalam sejarah islam. ( Surahat Taubah:108).
10. pagi hari kedua belas, hari Jumat nabi berangklat ke Madinah; di tengah jalan turun nperintah shalat jumat, maka nabi melakukan shalat jumat pertama kali dalam perjalanan di kampung bani auf.
12.Setelah shalat jumat, nabi berangkat menuju madinah dan masyarakat muslim serta yahudi madinah sudah menunggu nabi dan menyambut nabi dengan nasyid “tala’al badru alaina “
13. Nabi berhenti di tempat berhentinya unta, yaitu dis ebuah kebun kurma milik dua orang anak yatim
14. Nabi membeli kebun kurma milik anak yatim itu untuk dijadikan masjid dan rumah nabi.

C. Membina Negara madinah :

1.Membeli tanah anak yatim seharga 10dinar untuk tapak masjid.
2. Membina masjid dengan panjang dan lebar 100 hasta(lebih kurang 50 meter) dengan ldinding batu , tiang batang kurma,dan atap daun kurma, lantai tanah.
3.Melakukan shalat jamaah.
4.Mengikat persaudaraan antara individu muhajirin dan anshar ( Surah al Hasyr : 9).
5.Membuat perjanjian antar umat pelembagaan madinah mengatur hubungan muslim , kabilah arab, dan yahudi di madinah untuk saling bekerjasama, hidup bersama dan mempertahankan madinah. Inilah pelembagaan Negara pertama secara tertulis di dunia.
6. Mengarahkan seluruh masyarakat untuk bekerja dan membangun ekonomi.
7.Membentuk masyarakat berilmu dengan majlis ilmu di masjid .
8.Membangun ekonomi umat islam madinah dengan membuat pasar wakaf madinah.
9.Membina teknologi dan industri pertahanan sehingga seluruh keperluan umat wajibbaik pakaian, makanan, dan senjata diproduksi oleh umat islam sendiri.
10.Membentuk masyarakat berkualiti dalam akhlak, kerja, ilmu dan ibadah sehingga rasulullah bersabda : “ sebaik-baikmasyarakat adalah masyarakat aku , dan sahabatku dan setelah sahabatku “.

D.Kunci kejayaan hijrah :
1.landasan iman.
2.persiapan masyarakat madinah untuk menerima islam
3.perancangan yang baik.
4.ikhtiar dengan seluruh potensi ( jihad ).
5.kebijaksanaan dan keputusan yang tepat.
6.membina perpaduan dan visi melalui shalat jamaah dan jumat.
7.pembentukan institusi masjid sebagai pusat pembinaan dan informasi.
8.membentuk kekuatan hukum bagi semua dengan pelembagaan madinah
9.memakai semua kekuatan dari semua golongan, anak-anak, pemuda, wanita, orang kafir, hamba sahaya, untuk bekerjasama.
10.doa dan pertolongan Allah.

E.Sejarah taqwim hijrah.

1.Zaman nabi tidak ada taqwim, dan tahun ditandai dengan peristiwa besar, seperti tahun gajah sebagai tanda tahun kelahiran nabi.
3.Cadangan taqwim dari gubernur yaman Ya'la bin Umayah kepada khalifah abubakar, tetapi abubakar belum dapat menentukan taqwim.
2.Khalifah umar menerima balasan surat dari Abu Musa al Asy'ari dengan ayat : “ Menjawab surat khalifah yang tidak bertarikh “, memberikan pemikiran kepada Umar untuk menentukan taqwim islam.
3.Umar mengadakan musyawarah dengan seluruh sahabat Dalam perjumpaan ada 4 cadangan sebagai penentu awal tahun islam, yaitu dari tahun lahir nabi, atau tahun nabi mendapat wahyu pertama, atau tahun nabi wafat atau tahun nabi hijrah.
4.Perjumpaan menentukan bahwa penetapan taqwim islam dimulai dari tahun nabi hijrah dan hitungan bulan dimulai dari bulan muharram

F.Makna tahun baru hijrah

1.Hasan albasri berkata : “ setiap pagi ,hari berkata: hai manusia aku makhluk baru, dan amalmu akan jadi saksi, maka rebutlah aku, karena aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat kelak”
2.waktu dalam islamadalah pertanggungjawaban di depan Tuhan yang harus diisi dengan amal dan perbuatan yang baik ( Surah al ‘ashr 1-3, surah almukminun :3, surah al furqan).
3.pergantian waktu adalah ujian iman ( Surah ali imran:140 / surah alhasyr: 18)
3.Setiap pagi dan petang nabi berdoa meminta perlindungan darisikap lemah dan malas
4.Hadis nabi menyatakan seorang mukmin tidak layak masuk ke dalam lobang yang sama dua kali.
5.Doa akhir dan awal tahun bukan hanya sekedar ritual tetapi untuk menilai program dan perjalanan hidup di tahun yang lalu , maka segera meminta ampun atas kesalahan (sebaagi dioa akhir tahun ) ; dan segera merancang program untuk tahun mendatang, setelah itu baru berdoa ( doa awal tahun ) agar program tersebut dapat dijalankan dnegan baik.
6.Hijrah, proses peningkatan kualiti hidup harus dilaksanakan dengan landasan iman dan diupayakan dengan sekuat tenaga (jihad ) dengan mempergunakan segala kemudahan yang ada. Hijrah tanpa jihad adalah tidak akan tercapai, dan hijrah bukan dengan landasan iman akan sia-sia.
( Surah al baqarah: 219/surah al anfal:74/ surah taubah:20)
7.Hijrah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk: hijrah niat ( motivasi), hijrah pemikiran (visi), hijrah perbuatan , hijrah emosi, hijrah keluarga, hijrah persekitaran, hijrah budaya, hijrah tradisi dan lain sebagainya.
8.Dengan hijrah, (meningkatkan kualiti hidup kea rah yang lebih baik ) seorang muslim diharapkan dapat menjadi teladan ( syuhada kehidupan ) bagi manusia dan masyarakat dunia. Individu muslim menjadi syuhada kepada manusia ( surah al baqarah : 143 ), masyarakat muslim menjadi masyarakat terbaik ( surah ali imran : 143 ), dan penguasa dan khalifah di muka bumi (surah annur : 55 ).

HIJRAH SEKARANG INI :

Dr. Yusuf Qardhawi dalam kitab “ Ainal Hill “ ( Dimana jawaban atas persoalan umat ) mencadangkan 20 langkah hijrah bagi meningkatkan kualiti umat islam :
1.Hijrah dari perbincangan remeh temeh, masalah sunat-khilafiyah kepada masalah yang lebih utama dan bersifat universal.
2.Hijrah dari sibuk dengan amalan sunat kepada amalan wajib, baik fardhu ain dan fardhu kifayah.
3.Hijrah dari sikap mencari perbedaan kepada sikap perpaduan.
4.Hijrah dari amalan secara bilangan kepada amalan mementingkan kualiti.
5.Hijrah dari ibadah yang tdk seimbang kepada ibadah yang seimbang.
,6.Hijrah dari sikap mempersulit kepada sikap saling memudahkan
7.Hijrah dari sikap jumud/tertutup kepada sikap terbuka, berwawasan.
8.Hijrah dari banyak berbicara kepada budaya banyak kerja.
9.Hijrah dari melakukan agama secara emosional kepada sikap pfofesional dan rasional.
10.Hijrah dari sikap ta’asub kepada sikap tolak angsur dengan perbedaan(toleran)
11.Hijrah dari penyampaian islam secara lisan kepada islam dengan kesadaran
12.Hijrah dari muslim idealis kepada menjadi muslimyang praktikal dan kerja terancang.
13.Hijrah kepada sikap merasa lebih tingi kepada sikap bermasyarakat, bergaul dengan semua lapisan.
14. Hijrah dari sikap mudah menuduh kepada sikap sama-sama mencari penyelesaian.
15.Hijrah dari kenangan masa lalu kepada sikap siapkan dengan membangun masa depan dengan mempersiapkan generasi terbaik untuk dapat menjawab cabaran masa depan.
16.Hijrah dari sibuk kepada kerja politik kepada kerja pelayanan sosial
17.Hijrah dari perselisihan kelompok kepada kerjasama antar kelompok .
18.Hijrah dari sikap malas kepada sikap kerja produktif niat ibadah
29.Hijrah dari kejahilan kepada ilmu pengetahuan dan kepakaran dalam semua bidang.
20. Hijrah dari pembentukan individu kepada pembentukan system, dan masyarakat.
Wallahu A’lam . ( Muhammad Arifin Ismail ).

No comments:

Post a Comment